M3, kenarı 1 m olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü birimine denir.
Taşımacılıkta, taşınan yükün ağırlığı ile birlikte hacmi yani kapladığı alan da önem göstermektedir. Bu nedenle taşıma çeşitlerine göre metreküp bazında minimum ağırlıklar aşağıda gösterilmiştir.
Hava Yolu – 1 m3 – 167 kg / ds
TIR + Uçak – 1 m3 – 167 kg / ds
Kara Yolu – 1 m3 – 333 kg / ds
Deniz Yolu – 1 m3 – 1000 kg / ds
Örneğin : 40 x 60 x 40 ebatlarındaki 52 adet kolinizin m3 hesaplaması yaparsak;
40 x 60 x 40 / 3000 = 32 ds x 52 adet = 1664 ds / 333 = 4,99 m3 ‘e eşittir.